Innkalling til årsmøte i Gjøvik Håndballklubb
Administrasjon

Innkalling til årsmøte i Gjøvik Håndballklubb

Skrevet av:
Dato:
Mirsad Pestalic
4.3.2024

ÅRSMØTE 2024

Innkalling til årsmøte i Gjøvik Håndballklubb

Tirsdag 19.mars kl 18 i Campus

Dagsorden:

1. Konstituering

           a) Åpning
            b) Navneopprop
            c) Godkjenning av innkalling
            d) Godkjenning av dagsorden/saksliste
            e) Valg av møteledelse
            f) Valg av møtesekretær
            g) Valg av to til underskriving av protokoll

2. Godkjenning av årsmelding 2023
3. Godkjenning av regnskap 2023
4. Budsjett for 2024
5. Innkomne saker
6. Valg

Dersom noen har saker som ønskes behandlet på årsmøtet må dette sendes styret (styreleder@gjovikhk.no) senest én uke før årsmøtet avholdes.

Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid i forkant av årsmøtet og vi vil oppfordre alle som kunne tenke seg et verv i klubben om å melde sin interesse. Klubben har mange aktive foreldre i ulike verv og vi vil gjerne ha med flere.

Øvrige dokumenter før årsmøtet (vedlagt):

  • Årsmelding 2023
  • Valgkomiteens innstilling (kommer senere)
  • Regnskap 2023
  • Budsjett 2024

VEL MØTT!

Hilsen styret i Gjøvik Håndballklubb

Vedlegg 1Vedlegg 2Vedlegg 3

Flere nyheter

Sponsorer

Vi er stolte av å presentere våre sponsorer: